(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

07 SEPTEMBER 2018

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

Thai-Nichi-visited-MSC-7

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เกือบ 100 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงกระบวนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทางธุรกิจในปัจจุบัน เรียนรู้กระบวนการทำงานจากสภาพแวดล้อมจริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเตรียมความพร้อมในการเลือกวิชาสาขา และบริษัทสำหรับสหกิจศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 ในสายงานอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และ Business Solution Architect กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายความรู้เรื่อง “Digital Transformation” คณะนักศึกษาและอาจารย์ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-089-4242

Thai-Nichi-visited-MSC-4
Thai-Nichi-visited-MSC-5
Thai-Nichi-visited-MSC-6
Thai-Nichi-visited-MSC-2
Thai-Nichi-visited-MSC-1
Thai-Nichi-visited-MSC-3
2019-06-28T09:57:16+07:00
Go to Top