บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง (Digital Printing Group) ร่วมกับ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนา “METRO SYSTEMS – BROTHER Making Digital Workflow Reality” ให้กับลูกค้าระดับองค์กร ณ Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

งานสัมมนาได้รับเกียรติจาก คุณธงชัย หล่ำวีระกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายความรู้ การก้าวเข้าสู่ยุค “Digital Disruption” และผลกระทบหากไม่มีการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การนำเทคโนโลยีในการพิมพ์เข้ามาช่วยในเรื่องการประหยัดต้นทุน การควบคุมปริมาณการพิมพ์ต่อผู้ใช้งาน และการสั่งงานพิมพ์ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ BROTHER เพื่อการบริหารจัดการ Printer ในองค์กร (Balanced Deployment) ตลอดจนนำเสนอโซลูชั่นรูปแบบใหม่ ในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านการพิมพ์ภายในองค์กร (Toner Management Program) ทางบราเดอร์ จะดำเนินการติดตั้ง Printer ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าทำสัญญาการซื้อโทนเนอร์กับบราเดอร์ หรือให้ลูกค้าเช่า Printer และจ่ายค่าพิมพ์ต่อแผ่นตามการใช้งานจริง เพื่อลูกค้าองค์กรสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างคุ้มค่า

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณวาทินี อภัยเสนีย์ โทร.02-089-4718 email : [email protected]  Website : https://www.metrosystems.co.th/

tact information: Ms. Wathinee Apaisenee, Call: 02-089-4718, Email: [email protected]  Website: https://www.metrosystems.co.th/