MSC เปิดบ้านต้อนรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาทุนเพชรราชภัฎ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ในโครงการศึกษาดูงานกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพชรราชภัฎ นำโดย ผศ.ดร.สุทัศน์ กำมณี รองอธิการบดี ร่วมเรียนรู้พร้อมเปิดประสบการณ์แห่งโลกเทคโนโลยีไอทีไปกับ MSC ทั้งนี้รับเกียรติจาก ดร.ธัญญา วงษ์วานิช Head of Corporate Communication ให้การกล่าวต้อนรับ คุณมีลาภ โสขุมา Assistant Vice President of Solutions Integration Group บรรยายความรู้เรื่อง “Microsoft 365 Copilot” และการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในสายไอที คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ์ Assistant Vice President of HR บรรยายเรื่อง “Future skill for future work” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และการรับนักศึกษาฝึกงาน จากนั้นคณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัทฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงานใหญ่

กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการแก่สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ต้องการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ และศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยายด้านเทคโนโลยีไอทีที่ทันสมัย

สถาบันการศึกษาที่สนใจเยี่ยมชมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-089-4242 email: [email protected]