อะไร คือ Outsourcing printing & Service ?

เรามีบริการ 2D และ 3D printing, ให้บริการตามความต้องการ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำสุดต่อชิ้นงานผ่านบริษัท Metro Systems

Document printing service

เรามีแนวคิดเกี่ยวกับ Print On Demand เพื่อรองรับการพิมพ์แบบต่างๆตามความต้องการของลูกค้า

LEARN MORE

Interested in Our Solution? Contact Us

CALL CENTER : 1640 , (662) 089-4545