บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดศูนย์ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจร “Prinrserv by MSC – Digital Printing Service Center” ณ สำนักงานใหญ่ ภายใต้แนวคิด Print on Demand เพื่อรองรับงานพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไปที่มีความต้องการงานพิมพ์เอกสาร รวมถึงบริการเข้าเล่มเอกสาร และบริการจัดทำรูปเล่มในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เอกสารคู่มือฝึกอบรม, รายงานประจำปี, หนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี, สมุดบันทึก, แผ่นพับ, โบรชัวร์, นามบัตร เอกสารไดเร็คเมล์ ตลอดจนเอกสารสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกประเภท รับรองคุณภาพงานพิมพ์ระดับสูงจาก Fuji Xerox ด้วย เครื่องพิมพ์สี และเครื่องพิมพ์ ขาว-ดำ ดิจิตอลระดับโปรดักชั่นสำหรับมืออาชีพ ภายในศูนย์การพิมพ์ของเรามีระบบรักษาความปลอดภัย จึงมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยของเอกสารและงานพิมพ์ สำหรับลูกค้าที่สนใจบริการพิมพ์ข้อมูล สามารถส่งงานพิมพ์ได้โดยตรงผ่านทางอีเมล์ : [email protected]

บริษัทฯ ได้ลงทุนใน เครื่องมือหลังการพิมพ์ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการงานพิมพ์ในรูปแบบดิจิตอลที่มีคุณภาพสูงแก่ลุกค้า ไม่ว่าจะเป็น เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ เพื่อจัดการงานพิมพ์เอกสารไดเร็คเมล ที่เน้นการส่งจดหมายธุรกิจถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริการทำการ์ดและนามบัตรรูปแบบต่างๆ ด้วย เครื่องตัดที่ทันสมัย แบบดิจิตอล เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าตามความต้องการ บริการเข้ารูปเล่มเอกสาร ซึ่งมีให้เลือกหลายประเภท ได้แก่ เข้าเล่มสันกาว , เข้าเล่มขดลวด , เข้าเล่มเทปกาว , เข้าเล่มมุงหลังคา , งานเจาะกระดาษ และ งานปรุเอกสาร เป็นต้น นอกจากนียังมี เครื่องเคลือบเอกสาร ช่วยเพิ่มความสวยงามและสดใสของงานพิมพ์ บริษัทฯยังลงทุน เครื่องนับกระดาษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการคัดแยกและจัดชุดเอกสาร ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงมั่นใจได้ว่า Printserv จะเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการงานพิมพ์ด้วยคุณภาพแบบมืออาชีพตรงตามความต้องการของลูกค้าสนใจสอบถามการใช้บริการงานพิมพ์ได้ที่ [email protected] โทร.1640 ; www.dpss.metrosystems.co.th : Facebook Fan page ; DPSS ลดต้นทุน รวดเร็ว งานคุณภาพ พร้อมจัดส่ง “Printserv by MSC- Print on Demand”