ธุรกิจการให้บริการศูนย์สำรองของ MSC สวนกระแสเศรษฐกิจขาลงโตขึ้น 100%

           คุณเอกชัย ลิ้มประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้ข้อมูลว่า ในปี 2020 ที่ผ่านมา ธุรกิจการให้บริการศูนย์สำรองของ MSC เติบโตขึ้น 100% เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มการให้บริการนอกเหนือจากศูนย์สำรอง (Disaster Recovery Site) โดยเพิ่มบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน นั่นคือการให้บริการ Hosting และ Manage Service แบบครบวงจรพร้อมรองรับในทุก Platform ที่ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้งาน

เราได้แบ่งลูกค้าใหม่ที่เข้ามารับบริการเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

  1. กลุ่มที่ต้องการลดขนาดของ DATA Center ให้มีขนาดลง ร่วมถึงต้องการใช้บริการด้าน Mange Service แบบครบวงจร
  2. กลุ่มที่ต้องการลดการลงทุนขนาดใหญ่ทางด้าน IT  โดยต้องการการลงทุนเป็นแบบ OPEX  รวมถึงการลดจำนวนบุคลากรในการดูแล Data Center เพื่อลดค่าใช้จ่าย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), [โปรดไปที่ URL ของเรา: www.metrosystems.co.th]

     บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2528 เริ่มต้นธุรกิจด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอบีเอ็มรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากนั้นขยายธุรกิจด้วยการจัดจำหน่าย IT Solutions และการให้บริการทางด้าน IT ครบวงจรจากบริษัทชั้นนำอื่น ๆ เพื่อให้บริการที่มีให้ครอบคลุมและตรงตามความต้องการของลูกค้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กลุ่ม Digital Solutions Group “DSG”, บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อีเมล์ : [email protected] Website : https://www.metrosystems.co.th/  Facebook : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/