(662) 089 - 4000

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมระบบโซล่าเซลล์ และ PrintServ

          บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Phoenix World Energy Co., Ltd. พร้อมด้วยคณะผู้เข้าเยี่ยมชมจาก บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมระบบโซล่าเซลล์ของบริษัทฯ และ PrintServ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานใหญ่

2020-02-21T09:07:16+07:00 14 กุมภาพันธ์ 2020|