บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Phoenix World Energy Co., Ltd. พร้อมด้วยคณะผู้เข้าเยี่ยมชมจาก บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมระบบโซล่าเซลล์ของบริษัทฯ และ PrintServ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานใหญ่