บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ได้ร่วมกับ ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (HPE) และ วีม ประเทศไทย จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ Intelligent Data Management with HPE and Veeam Solution Workshop” ให้กับ Business Partner เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ภายในงาน ทางบริษัท Veeam Software ได้เริ่มต้นการบรรยายโดยการนำเสนอเรื่อง Veeam Availability Platform ,What new Veeam Availability Suite V10 และ Veeam Backup Infrastructure Design โดย คุณสืบพงษ์ นิธิชัย และ คุณธัช ทองจุไร นอกจากนี้ทางฝั่งของทาง บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด คุณจิรวิช ดวงกระจาย Technical Presale บรรยายความรู้ต่อยอดเรื่อง HPE combined with Veeam availability solutions provide a holistic data management” และ Veeam backup infrastructure design” พร้อมกับจัดให้มีการทำ Group Workshop พร้อมกับ Group Presentation เพื่อให้เข้าใจตัวอย่างในการปฏิบัติการจริง

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มความรู้ในเรื่องของ Veeam Availability Platform Suite V10 สำหรับ Workload ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Physical, Virtualization, Private Cloud, Public Cloud ซึ่งเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสำรอง และกู้คืนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย ซึ่งสามารถใช้งานร่วม HPE Product ในการช่วยเหลือ และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณอนุตรีย์ วานิชย์หานนท์ บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด

โทร. 02-089- 4508 อีเมล์: [email protected] Website: https://www.metroconnect.co.th/