(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

26 ตุลาคม 2561

Metro Systems Corporation Plc. joined AWS Partner Network

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม Amazon Web Services Partner Network (APN) เป็นคู่ค้าที่ให้คำปรึกษา เพื่อให้บริการด้านคลาวด์แก่ลูกค้าในประเทศไทย

APN ช่วยให้คู่ค้าทั่วโลกสร้างธุรกิจและโซลูชั่นบนระบบของ AWS โดยให้การสนับสนุนทั้งด้านธุรกิจ เทคนิค การตลาดและการออกตลาด. APN มีคู่ค้ากว่า 10,000 รายทั่วโลก และมีคู่ค้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 10,000 รายในปี 2017

Metro Systems Corporation Plc. joined AWS Partner Network

คุณวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง (ซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น (Digital Solutions Group – DSG) บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยี กับ ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ (ขวา) ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

เนื่องจากโซลูชันที่นำเสนอให้กับลูกค้าในระบบโครงสร้างพื้นฐาน จำเป็นต้องมีความสามารถในการปรับขนาด ได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการย้ายระบบเดิมที่มีอยู่ในองค์กร ( On-Premise) และ Colocation ไปยัง AWS Cloud เพื่อประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ พร้อมบริการ เช่น “Backup-as-a Service”และ “Disaster Recovery-as-a-Service” เพื่อรองรับความต้องการของทุกภาคธุรกิจ โดยยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุด

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมให้บริการ แบบเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการวางแผนงบประมาณ ตลอดจนการบำรุงรักษาระบบ เรามีประสบการณ์ในด้านการวางแผน การแก้ปัญหา เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์การวางแผน ออกแบบ ติดตั้ง และ การบำรุงรักษาระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าทุกรายสามารถใช้บริการคลาวด์ จากเมโทรซิสเต็มส์ฯ ได้อย่างเต็มศักยภาพและคุ้มค่า

สอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อ กลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น (Digital Solutions Group)
โทร.02-089-4458 , 081-6389174
อีเมล์ : [email protected]

2019-06-28T09:54:05+07:00
Go to Top