บมจ. เมโทรซิสเต็มส์ จัด *Online Open House* เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานใหม่สายงาน IT จำนวนมาก!

บมจ. เมโทรซิสเต็มส์ จัด *Online Open House* เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานใหม่สายงาน IT จำนวนมาก! [...]