(662) 089 - 4000

MSC ส่งมอบปฏิทินจากโครงการปฏิทินเก่าเราขอ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

MSC ส่งมอบปฏิทินจากโครงการปฏิทินเก่าเราขอ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565       [...]

2022-02-14T14:45:43+07:0014 กุมภาพันธ์ 2022|

MSC มอบของขวัญให้แก่ 3 โรงเรียนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565

MSC มอบของขวัญให้แก่ 3 โรงเรียนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [...]

2022-01-11T20:49:37+07:006 มกราคม 2022|

MSC มอบแท็บเล็ตเพื่อน้องให้แก่ 3 โรงเรียนในโครงการ “Metro Donation”

MSC มอบแท็บเล็ตเพื่อน้องให้แก่ 3 โรงเรียนในโครงการ “Metro Donation” บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด [...]

2021-12-21T13:38:45+07:007 ธันวาคม 2021|

MSC บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ

MSC บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ         [...]

2021-07-30T17:41:36+07:0030 กรกฎาคม 2021|

MSC บริจาคลอตเตอรี่เก่าให้วัดห้วยหมู และศูนย์สงเคราะห์เด็กพิเศษ

MSC บริจาคลอตเตอรี่เก่าให้วัดห้วยหมู และศูนย์สงเคราะห์เด็กพิเศษ           บริษัท [...]

2021-06-17T15:28:28+07:0017 มิถุนายน 2021|

เมโทรซิสเต็มส์ฯ มอบเครื่องพริ้นพร้อมถ่ายเอกสารให้แก่โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้มอบเครื่องพิมพ์พร้อมถ่ายเอกสาร ให้แก่  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด [...]

2020-12-01T13:37:09+07:004 สิงหาคม 2020|

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ส่งมอบ Face Shield ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

        บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง [...]

2020-05-14T12:07:02+07:0014 พฤษภาคม 2020|

เมโทรซิสเต็มส์ฯ สนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้กับมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี

          บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [...]

2020-12-01T10:05:57+07:0017 มีนาคม 2020|

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ส่งมอบปฏิทินจากโครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

          บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [...]

2020-03-12T11:27:42+07:0011 มีนาคม 2020|
Go to Top