(662) 089 - 4000

MSC มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนจากโครงการ Metro Care ให้แก่ 3 โรงเรียน

MSC มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนจากโครงการ Metro Care ให้แก่ 3 โรงเรียน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น [...]

2023-06-12T16:38:19+07:0027 พฤษภาคม 2023|

MSC สนับสนุนโครงการ Acc Club Case CAMPetition ชุมนุมภาควิชาการบัญชีฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MSC สนับสนุนโครงการ Acc Club Case CAMPetition ชุมนุมภาควิชาการบัญชีฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น [...]

2022-03-24T09:58:30+07:0017 มีนาคม 2022|

MSC มอบของขวัญให้แก่ 3 โรงเรียนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565

MSC มอบของขวัญให้แก่ 3 โรงเรียนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [...]

2022-01-11T20:49:37+07:006 มกราคม 2022|

MSC มอบแท็บเล็ตเพื่อน้องให้แก่ 3 โรงเรียนในโครงการ “Metro Donation”

MSC มอบแท็บเล็ตเพื่อน้องให้แก่ 3 โรงเรียนในโครงการ “Metro Donation” บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด [...]

2021-12-21T13:38:45+07:007 ธันวาคม 2021|

MSC บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ

MSC บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ         [...]

2021-07-30T17:41:36+07:0030 กรกฎาคม 2021|

MSC บริจาคลอตเตอรี่เก่าให้วัดห้วยหมู และศูนย์สงเคราะห์เด็กพิเศษ

MSC บริจาคลอตเตอรี่เก่าให้วัดห้วยหมู และศูนย์สงเคราะห์เด็กพิเศษ           บริษัท [...]

2021-06-17T15:28:28+07:0017 มิถุนายน 2021|

MSC สนับสนุนคอมพิวเตอร์โครงการสถาปัตย์อาสา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [...]

2019-12-26T11:11:35+07:0023 ธันวาคม 2019|
Go to Top