ทาง DataVard เป็นคู่ค้ากับทาง SAP เกือบ 20 ปี โดยได้ช่วยลูกค้าองค์กรทั่วโลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร ด้วย Solution เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับ การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารจัดการระบบงานให้มีสถานะภาพที่ดี การทำงานที่ต้องดูแลระบบ และ การ Archive ข้อมูลของ SAP ของลูกค้า

Fitness Test™ จะวิเคราะห์ระบบSAP® และระบุจุดแข็งและจุดอ่อน เสนอคำแนะนำในการดำเนินการเพื่อการปรับปรุงต่อไป และ ช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับซอฟต์แวร์และระบบที่ใช้อยุ่ปัจจุบันก่อนการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ

การตรวจสอบสถานะความเสถียรของระบบ SAP แบบเต็มรูปแบบ

Gartner ได้ให้รางวัล Datavard FitnessTest เป็นซอฟต์แวร์นวัตกรรมใหม่ สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ซับซ้อนของ SAP  ลูกค้าได้อาศัยความเชี่ยวชาญของซอฟแวร์ Datavard ลดเวลาในการโหลดข้อมูลลงและลดขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลถึง Terabyte ทำให้สามารถลูกค้าสามารถคืนทุนภายในสามเดือน

Fitness Test เป็นช่วยประเมินสถานะภาพของ SAP ที่ซับซ้อนรวมถึงระบบ SAP ERP, BW, IS-U, CRM และ SRM และ แสดงรายงานผลลัพธ์หลังการประเมินที่อ่านได้ง่าย

คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์:

 • การประเมินประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามนโยบาย Compliance
 • การวิเคราะห์คุณภาพข้อมูลและการเติบโตของข้อมูล
 • ลดขนาดของระบบงานที่ทำงานเกินศักยภาพที่จะรองรับได้
 • ตรวจความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเป็น HANA และการลด TCO ที่น่าจะเป็นไปได้
 • คำแนะนำเพื่อสามารถการดำเนินงานในแต่ละระบบที่ทำการวิเคราะห์
 • เปรียบเทียบเกณฑ์การวัดผลทั้งหมดกว่า 300 ระบบ

Datavard Insightsช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ ออกรายงาน และ คาดการณ์ KPI ที่ถูกกำหนดไว้ในโปรแกรมนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบและการแจ้งเตือนตามตัวชี้วัดที่กำหนดในระบบต่างๆ

ผู้ใช้สามารถสร้าง KPI ของตัวเองโดยกำหนดไว้ล่วงหน้าในโปรแกรม และ สร้าง KPI นั้นรวมเป็น Dashboard KPI มาตรฐานขององค์กร สามารถวัดผล KPI ได้จากการวัดทุกๆ 1 นาทีหรือรายงานค่าเฉลี่ยรายวัน ช่วยให้ผู้ใช้ออกรายงาน คาดการณ์ จำลองหาสาเหตุของปัญหา และ วิเคราะห์ถึง Root Cause ของโซลูชันแบบองค์รวม

Datavard Insights ได้รับการผนวกรวมเข้ากับโซลูชันสำหรับการจัดการข้อมูลให้กระชับขึ้น (Lean Data Management) และ สามารถทดสอบโดยอัตโนมัตโซลูชันนี้จะแทนที่ CanaryCode (การตรวจสอบและแจ้งเตือน) และ HeatMap (รายงานและแนวโน้ม) ซึ่งจะไม่ได้รับการพัฒนาอีกต่อไปแล้ว

โซลูชัน Datavard Insights ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ SAP และระบบที่ไม่ใช่ SAP เช่นกลุ่ม Hadoop, Business Objects Server หรือฐานข้อมูล Oracle

คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์

 • การตรวจสอบแจ้งเตือน ออกรายงานแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เกี่ยวกับ SAP และระบบที่ไม่ใช่ SAP
 • วิเคราะห์ตอนเวลาที่เกิดจริงและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและยืนยันสาเหตุ Root Cause
 • มุมมองการรายงาน แบบ User Friendly (อิงตามเว็บ Fiori) รวมทั้งมุมมอง (SAP GUI)ตามแบบของผู้เชี่ยวชาญ
 • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ด้วยการผสานรวม R การจัดการความจุโดยรวมรวมถึงการรวมอัลกอริธึม R
 • การเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อกับ Datavard OutBoardTM และ Datavard ERNATM
 • ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลสถิติอย่างละเอียดใน Hadoop
 • ใช้ SAP Cloud Platform
 • สามารถรวบรวมและแจกจ่าย KPI จากส่วนกลางได้
 • การจัดการ Portfolio Management

สนใจ Datavard Solutions สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม, ดาวน์โหลด Datasheet หรือ ติดต่อขอราคา และขอรับปรึกษาการใช้บริการได้ที่ [email protected] หรือ (662) 089-4675