ทำไมองค์กรชั้นนำทั่วโลกถึงเลือกใช้ ServiceNow

ServiceNow สามารถให้ผู้ใช้งานทำการ requests ผ่าน Single Cloud Platform ซึ่งทำให้ทุกแผนกภายในองค์กรสามารถทำงานได้ตามกำหนด, จัดลำดับความสำคัญงาน และทำงานร่วมกันได้ ตลอดจนสามารถลงลึกถึงต้นเหตุของปัญหา พร้อมรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์จนถึงได้รับการดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท้วงที

Work at Lightspeed

องค์กรของคุณเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนการทำงานภายในองค์กรให้รวดเร็วขึ้นหรือไม่ องค์กรของคุณยังไม่มีกระบวนการทำงานที่แน่ชัด หรือเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการทำงานใช่หรือไม่ และในทุกๆวันยังได้รับ customer requests, IT incidents และ HR cases follow ซึ่งต้องติดต่อสื่อสารกันไปมาระหว่างคน, เครื่องจักร และแผนกต่างๆ โดยไร้ซึ่งโครสร้างการทำงาน ไร้ซึ่งเอกสารการประกอบการทำงาน และขาดการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นเวลานาน

ยกระดับองค์กรของคุณด้วยการทำงานแบบ LightSpeed ด้วย ServiceNow ที่สามารถช่วยคุณวางโครงสร้างรูปแบบการทำงานด้วย Intelligent Workflows และช่วยให้พนักงานและลูกค้าสามารถ requests ได้โดยตรงด้วยระบบ Single Cloud Platform ซึ่งจะทำให้ทุกแผนกและทุกภาคส่วนสามารถสามารถกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของการทำงานร่วมกัน และง่ายต่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของ และยังทำให้ได้รับทราบถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ตลอดจนการช่วยพัฒนาและผลักดันให้เกิดการดำเนินการอีกด้วย

Cloud Services สำหรับธุรกิจ

IT SERVICE MANAGEMENT

Modernize ITSM
ลดความซับซ้อนของ IT Service และช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

IT OPERATIONS MANAGEMENT

Eliminate Service Outages
Proactively Identify Issues บน Service Health Dashboard, Pinpoint Disruptions with service maps และ Automatically Orchestrate Remediation

SECURITY OPERATIONS

Resolve Security Incidents and Vulnerabilities Fast บูรณาการ Security Portfolio ที่มีด้วย Single Repository สำหรับ Incidents, Enrich Incidents Automatically with Threat Intelligence Data และสามารถปิด task ได้ง่ายๆ ระหว่าง Security และ IT ด้วย Single Platform.

CUSTOMER SERVICE

Increase Customer Satisfaction by Solving Issues Faster
ขจัด Calls ที่จะเกิดขึ้นกับ Self‑Service และ Proactively Prevent Issues โดยการประเมินและตรวจเช็คผลิตภัณฑ์หรือบริการ แบบเรียลไทม์ และใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วengage the right resources to fix issues fast.

HUMAN RESOURCES

Consumerize the Employee Service Experience
จัดหา Single Place สำหรับพนักงาน เพื่อให้ได้รับ HR services ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายตามที่ต้องการ

INTELLIGENT APPS

Run IT Like a Business
IT Business Management เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจสำหรับ IT เพื่อช่วยให้ได้รับ Portfolio อย่างสมบูรณ์ และรายงานทางการเงินเชิงลึก เพื่อให้สามารถนำมาใช้พัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มการระบบส่งมอบบริการ

BUSINESS APPS

Digitize Your Business With Intelligent Apps
Automate Processes และ Orchestrate Action ทั่วทั้งองค์กร,
การ Reuse-Integrations Components และ Delegate Application Development ให้สามารถนำทรัพยากรที่มีมาใช้งานได้ง่ายและสามารถ drag‑and‑drop เครื่องมือต่างๆได้อีกด้วย

สนใจ ServiceNow Solutions สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ติดต่อขอราคา และขอรับปรึกษาการใช้บริการได้ที่ [email protected] หรือ 02-0894431