Easy Buy Public Company Limited.

EASY BUY ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแล และได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล โดยการให้บริการ
(1) สินเชื่อหมุนเวียน ให้บริการผ่านสาขาต่าง ๆ ของ Umay+ และ
(2) สินเชื่อผ่อนชำระ ให้บริการผ่านร้านค้าพันธมิตรของ EASY BUY

EASY BUY มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ EASY BUY ยังกำหนดกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

เป้าหมายทางธุรกิจ:

การขยายธุรกิจของ EASY BUY ทำให้เกิดความท้าทาย เช่น การจัดการระบบที่ซับซ้อน จำนวนผู้ใช้ที่มีจำนวนมาก และการกำหนดค่า multiple-device configuration นอกจากนี้ พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคสนามเพื่อประกันกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจตลอด 24 ชั่วโมง

ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการความมั่งคั่ง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล และดำเนินการตามที่พนักงานมีสิทธิ์และได้รับอนุญาตเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือรองรับการเข้าถึงที่ปลอดภัยให้กับพนักงานที่ได้รับอนุญาตในแต่ละบุคคล โดยได้รับสิทธิ์ที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็รับประกันประสิทธิภาพการทำงาน

นอกจากนี้ ยังมีภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในระบบ ซึ่งมีความรุนแรงและชาญฉลาดมากขึ้น

 “AWS WorkSpaces” คืออะไร ?

ในสถานการณ์ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์ส่วนใหญ่ล้วนแล้วมาจากทางด้าน WorkStation หรือ End Point เป็นหลัก การบริหารจัดการ WorkStation ให้เป็นไปตาม policy หรือ Security Compliant เป็นไปได้ยากมากขึ้น ทั้งนี้ยังมีการทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work From Any ware)  รวมทั้งอุปกรณ์ มีความยุ่งยากในการควบคุม BYOD การใช้งาน AWS WorkSpaces (Virtual Desktop) จึงเป็นคำตอบในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทั้งทางด้าน Security, Management, High Availability, Flexibility, Accessibility, Cost Saving

แนวทางแก้ไข:

EASY BUY มีเหตุผลหลายประการในการเลือก Amazon WorkSpaces แทนผลิตภัณฑ์ VMware Horizon ที่ติดตั้งที่ Data Center ของตนอง เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะย้ายโครงสร้างพื้นฐานของระบบไปยังคลาวด์  ข้อจำกัดทางด้าน Hardware ที่ Data Center เมื่อองค์กรมีการเติบโตขึ้น ความต้องการ VDI ก็มีมากขึ้น VDI hardware อาจต้องได้รับการปรับปรุงขนาดของ Hardware อาจเก่าไป และจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซม มีความยุ่งยากในการจัดการ การเตรียมความพร้อม ถ้าเกิดภัยพิบัติ (DR) ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงและต้องเติบโตตามการขยายตัวของบริษัท และอาจทำให้เกิดการหยุดทำงานได้ จำนวนพนักงานที่กระจายตัวมากขึ้นทำให้การจัดการ VDI เป็นเรื่องยากสำหรับทีมไอที

Specification บน AWS Cloud

คุณประโยชน์:

  1. AWS WorkSpaces ช่วยให้ อุปกรณ์ที่มีความหลากหลายของพนักงาน (BYOD) สามารถใช้งานและเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น
  2. การปรับเปลื่ยน Application และการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ เป็นไปได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้น ลดขันตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ พนักงานสามารถทำงานได้เต็มประสิธิภาพมากขึ้น
  3. AWS WorkSpaces สามารถ ลดค่าใช้ได้มากกว่า การทำ Solution VDI ขึ้นมาเอง (On Premises)
  4. ช่วยในการ บริหารจัดการได้ดีมากขึ้น รวมทั้ง Security ด้วย
  5. Pay-as-you-go จ่ายตามที่ใช้จริงช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น