3D Printing service

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ชูนวัตกรรมสุดล้ำ “HP Jet Fusion 3D Printing” ขับเคลื่อน ธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง เติบโตต่อเนื่องหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแห่งแรกของเอชพี อิงค์ ในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก เดินหน้าลงทุนเปิดศูนย์สาธิตเทคโนโลยีให้ลูกค้าได้สัมผัสก่อนตัดสินใจ ผนึกพันธมิตรด้านซอฟต์แวร์ 3D พร้อมรุกธุรกิจการพิมพ์เต็มรูปแบบ

3D Print Material
3D Printing Example

เครื่องพิมพ์ HP Jet Fusion 3D 4200 ซึ่งพร้อมนำเสนอผ่านเมโทรซิสเต็มส์ฯ ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการในการผลิตชิ้นงานต้นแบบ และเป็นการผลิตที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ ด้วยประสิทธิภาพในการผลิตสูง สามารถตอบโจทย์ความต้องการชิ้นงานสำเร็จภายในวันเดียว และในราคาต่อชิ้นงานที่ถูกที่สุด โดยเครื่องพิมพ์ HP Jet Fusion 3D 4200 ได้นำเสนอ:

· กระบวนการพิมพ์โดยใช้ Multi-Agent อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งให้ความแม่นยำเชิงมิติได้อย่างเยี่ยมยอด ตลอดจนรายละเอียดชิ้นงานที่ประณีต

· ลดต้นทุนประกอบการ การผลิตชิ้นงานคุณภาพด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกที่ใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ และเป็นเกรดเดียวกับที่ใช้ในงานวิศวกรรม และเทคโนโลยีชั้นนำในอุตสาหกรรมที่สามารถนำผงวัสดุส่วนเกินกลับมาใช้ใหม่ได้

· ฐานกระบวนการผลิตพร้อมระบบระบายความร้อนจากชิ้นงาน เพื่อปรับปรุงความเร็วของระยะเวลาการผลิตต่อชิ้นงานแบบครบวงจร

· โหมดการพิมพ์ขั้นสูง และโหมดการพิมพ์ที่กำหนดได้เองเพื่อควบคุมคุณสมบัติเชิงกลไก การนำไปใช้งาน และความสวยงาม รวมถึงความแม่นยำ และความเร็ว

Interested in Our Solution? Contact Us

CALL CENTER : 1640 , (662) 089-4545