บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ร่วมกับ บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ Innovate Faster with your Right Mix of Hybrid Cloud” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม The Westin Grande Sukhumvit Bangkok  โดย คุณวรรณี ไชยปัญญา, กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด เป็นตัวแทนในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้นำเสนอ RAIN Project ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานบน Public Cloud ที่ประสบปัญหาที่ไม่ได้คาดไว้จากการ Migrate ระบบขึ้นไปยัง Cloud ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการควบคุม (อาทิ เช่น Data outbound, Expensive link, Backup) หรือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่ฝากไว้กับระบบ Share resource ที่ความปลอดภัยยังไม่รัดกุมเพียงพอ ดังนั้นทาง HPE จึงได้เข้ามาให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ Cloud ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง  Public หรือ Private Cloud ที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งในส่วนของค่าใช้จ่าย หรือความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งทาง HPE มี Solution ในการช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนย้าย Workload ได้ง่ายขึ้นและปลอดภัย โดยทาง HPE ได้นำสิ่งที่ช่วยให้การใช้งานปลอดภัยมากขึ้นในรูปแบบของ Hyper converged Infrastructure ที่ได้ตอบโจทย์เรื่อง Agility Scale-Out ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้บน Platform ที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงยังมีการให้บริการค่าใช้จ่ายแบบ OPEX ที่เหมือนกันกับ Cloud ทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ MCC ยังสามารถนำเสนอการทำ Workshop ให้กับ Business Partners ที่สนใจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำเสนอให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจและเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบัน

บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด จะมีการจัดกิจกรรมในการให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Business Partners ด้วย Solution ที่ครบทุกด้านของ HPE และนำเสนอเครื่องมือในการนำเสนอเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันและเพิ่มประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าของเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณอนุตรีย์ วานิชย์หานนท์ บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด

โทร. 02-089- 4508 อีเมล์: [email protected] Website: https://www.metroconnect.co.th/