เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC เชิญผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2566

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร G ชั้น 2 สำนักงานใหญ่

สอบถามข้อมูลติดต่อคุณกีรนาถ เดชเดโช โทร: 02-089-4351 Email: [email protected]