ขอเชิญชาวเมโทรซิสเต็มส์ฯ ทุกท่านเข้าร่วมงาน SD Day (Sustainable Development Day) ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ Convention Hall อาคาร G ชั้น 2 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

บริษัทยึดมั่นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการประเมินความสำเร็จของธุรกิจด้าน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการทำธุรกิจให้เติบโตดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Governance) หรือ ESG ควบคู่ไปกับการพิจารณาผลประกอบการทางการเงิน เป็นแนวทางในการสร้างคุณค่าในทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัท จึงได้เกิดโครงการ SD Day (Sustainable Development Day) ขึ้นเพื่อเป็นการผลักดัน และรณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานในองค์กร ได้มีความเข้าใจในเป้าหมายเดียวกัน ด้วยความเชื่อมั่นว่า “การรักษาสมดุลระหว่างมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัทได้เติบโตยั่งยืนตลอดไป”

ภายในงานมีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัลตามซุ้มต่างๆ ห้ามพลาด!! กิจกรรมประกวดการแต่งกายภายใต้แนวความคิด “รักษ์โลก” พร้อมรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณชลธร ดำรงค์ศักดิ์ นอกจากนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเสื้อผ้า หนังสือ เครื่องสำอาง ของเล่นเด็ก ได้ที่บริเวณงาน”

** ขอความร่วมมือให้ทุกท่านที่เข้าร่วมงานแต่งกายใน ธีม “รักษ์โลก” มาด้วยนะคะ **

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายเลขานุการบริษัท 02-089-4354,02-089-4351