บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ได้ร่วมมือกับ บริษัท มาโค เทคโนโลยี จำกัด และ Micro Focus Software จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ DevSecOps’ Putting it all together ให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ Sofitel Bangkok Sukhumvit โดย คุณวรรณี ไชยปัญญา, กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ได้เป็นตัวแทนในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านร่วมบรรยายในงาน ได้แก่ Mr. Neil Pandya, Business Development Manager Security, Risk & Governance จาก Micro Focus Software บรรยายเรื่อง DevSecOps’ is the new normal คุณอภิวัฒน์ ลี้ถาวร, Business Development Manager IT Solution Department จาก Macro Technology บรรยายเรื่อง Putting the Sec’ in DevOps และ Information the Automous Operation  คุณนวพล มลธุรัตน์, Senior Solution Sale จาก Macro Technology บรรยายเรื่อง The Journey to the Automous Operation

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้เป็นการจัดงานที่ให้ความรู้  เพื่อพัฒนา Enterprise Application ไปใช้ในองค์กร ด้วยความรวดเร็วและปลอดภัยในการตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในองค์กรที่มีกรอบ DevOps ควรมองหาที่จะเปลี่ยนไปสู่ความคิดของ DevSecOps พร้อมทั้งการยกระดับความสามารถด้านความปลอดภัยที่สูงขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณชนิดา รัตนพงษ์อำไพ บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด โทร.02-089- 4020 อีเมล์ : [email protected] Website: https://www.metroconnect.co.th/