(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

24 พฤษภาคม 2562

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ส่งมอบปฏิทินจากโครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยรับบริจาคปฏิทินเก่าจากพนักงาน และนำไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำปฏิทินไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์

โทร: 02-089-4213 อีเมล์ : [email protected]

หรือ https://www.metrosystems.co.th/

Relate Post

2019-06-28T09:33:31+07:00
Go to Top