(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

01 พฤศจิกายน 2560

เมโทรซิสเต็มส์ฯ บริจาคตู้ใส่เอกสารให้โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล (ที่ 5 จากขวา) รองประธานกรรมการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC พร้อมด้วย นายกฤษฎา พันธุ์ลำใย (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง และพนักงาน ได้ส่งมอบตู้ใส่เอกสารมือสอง ขนาด 40x90x85 จำนวน 8 ตู้ ให้กับผู้แทน โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2019-06-28T11:27:08+07:00
Go to Top