เมโทร ชู 4D โมเดิร์นไนซ์องค์กรด้วย “ไอบีเอ็ม ซอฟต์แวร์”

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงในสายไอที จนก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน โดยมี ไอบีเอ็ม ซอฟต์แวร์เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญในการนำเสนอสินค้าชั้นนำระดับโลก ทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และโซลูชันต่าง ๆ เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรของลูกค้า ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ว่า “ความสำเร็จของลูกค้า คือธุรกิจของเรา”

คุณชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจซอฟท์แวร์และโซโลูชัน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC กล่าวว่า วันนี้ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรสมัยใหม่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven) ซึ่งเมโทรซิสเต็มส์ และ ไอบีเอ็ม ซอฟต์แวร์ ร่วมกันสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจเติบโต และก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติ ผ่านแผนธุรกิจ 4D ซึ่งประกอบด้วย

  • Data Analytics เมโทรฯและไอบีเอ็ม ซอฟต์แวร์ นำเสนอโซลูชั่นส์ ที่ช่วยลูกค้าในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ในโลกสมัยใหม่ที่ต้องใช้ความเร็วในการดำเนินธุรกิจ
  • Data Governance การทำงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลของข้อมูล ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ มีมาตรฐานความปลอดภัย และเชื่อถือได้
  • Data Security การปกป้องและกำกับดูแลความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า โดยเมโทรฯและไอบีเอ็ม ซอฟต์แวร์ ได้ทำงานร่วมกันเพื่อทำให้ลูกค้าอุ่นใจ และสบายใจ ในการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากให้ปลอดภัย
  • Data Privacy การให้ความสำคัญกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ตามแนวปฏิบัติของของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

“ความร่วมมือระหว่างเมโทรซิสเต็มส์ และ ไอบีเอ็ม ซอฟต์แวร์ ไม่เพียงแต่จะมุ่งขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจให้ก้าวสู่ความทันสมัย เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมถึงการเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สำคัญ เพราะเราเชื่อว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้องค์กรประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน” ชัยวัฒน์กล่าว

คุณภาวศุทธิ ศรีวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซอฟต์แวร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เมโทรซิสเต็มส์ เป็น Top Software Resellers ของไอบีเอ็ม ในปี 2021 และเมโทรซิสเต็มส์ กับไอบีเอ็ม ซอฟต์แวร์ ได้ร่วมกันทำธุรกิจ เป็นพันธมิตรคู่ค่าในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 25 ปี ได้ร่วมกันสร้าง Trust ให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ความสำเร็จของลูกค้าในการนำเอาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ มาช่วยเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจ (Transform Business) ในด้านต่าง ๆ ถือเป็นหัวใจหลักในการทำธุรกิจร่วมกันระหว่างเมโทรซิสเต็มส์และไอบีเอ็ม ซอฟต์แวร์ และเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จใจการขับเคลื่อนเทคโนโลยีร่วมกัน

เมโทรซิสเต็มส์และไอบีเอ็ม ซอฟต์แวร์ ได้ร่วมกันนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูซัน ที่ช่วยในการจัดการข้อมูล (Big Data)  โดยล่าสุดได้ นำเทคโนโลยี IBM Cloud Pak for Data System ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดาต้าและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาจัดทำระบบ Customer Data Platform แบบครบวงจรที่รองรับการประมวลผลผ่านคลาวด์ สร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบเฉพาะบุคคล (personalized) เชื่อมต่อห้างฯ-ออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัด หรือ ในอุตสาหกรรมประกันภัย มีการใช้ระบบ Business Automation ในการ Streamline process ในการ Claim ให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น  หรือการใช้ระบบ Data Fabric ในอุตสาหกรรมการเงินและธนาคาร เพื่อบริหารจัดการ ข้อมูลที่อยู่หลากหลายที่ หลากหลาย Format ให้ทั้งองค์กรนำไปใช้ทำ Business Analytics ได้อย่างง่ายดาย เข้าถึงได้ทั้งองค์กร ทุกข้อมูล รวมถึงการทำ Data Governance เป็นต้น

สำหรับปี 2022 เมโทรซิสเต็มส์และไอบีเอ็ม ซอฟต์แวร์ ได้มุ่งนำเสนอเทคโนโลยี AI ซึ่งปัจจุบันได้เข้าไปอยู่ในทุก ๆ ที่ในชีวิตประจำวันของเราเข้ามาใช้ในการช่วยในการเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่น รวดเร็ว และตรงจุด การใช้ AI ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่อง Data Business Analytics เท่านั้น IBM Software ยังได้นำ AI ไปใช้ในการบริหารจัดการ IT เรียกว่า AI IT Operation หรือ AI ในการ Automate Supply Chain หรือ AI ในการทำ Business process workflow. รวมทั้งการนำ AI ไปบริหารจัดการ Security Tools ต่างๆ เพื่อเราจะได้รู้ปัญหาก่อนที่จะเกิด และ บริหารจัดการ Security ทั้งองค์กรให้เห็นเป็นภาพเดียว (Security Operation Center)

จากที่กล่าวมาแล้วว่า ความสำเร็จของลูกค้า คือหัวใจสำคัญที่สุด ทั้ง ไอบีเอ็ม ซอฟต์แวร์และเมโทรซิสเต็มส์ จึงมีทีมเทคนิคอล ที่ถือเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนที่สำคัญ โดยไอบีเอ็ม มีทั้งทีม CSM (Clients Success Management) ที่จะทำงานร่วมกับ Technical team ของ เมโทรซิสเต็มส์ เพื่อทำให้โครงการของลูกค้าบรรลุผลอย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ และมีอีกทีม คือ CE (Client Engineering) ซึ่งจะเข้าไปทำ MVP/POC ให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ลูกค้าก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเริ่มใช้งานจริง

และนี่คือการก้าวสู่ยุคใหม่ของความร่วมมือระหว่างเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น และไอบีเอ็ม ซอฟต์แวร์ในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสู่องค์กร เพื่อทำให้การทรานส์ฟอร์มองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์โปรดติดต่อคุณสุภาพรรณ โทร.065-6923651 email: [email protected]

Forbes Thailand