(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

22 มกราคม 2562

เมโทรซิสเต็มส์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียนจากโครงการ Metro Run

Metro-run-001

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เราจึงได้มอบ Computer 4 เครื่อง Printer 4 เครื่อง Projector EB-X05 พร้อมจอแขวน 4 เครื่อง และ Smart TV 6 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชนได้แก่ (1) โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ (2) โรงเรียนคลองมะขามเทศ (3) โรงเรียนวัดตะกล่ำ (4) โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา (5) โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (6) โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง (7) โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ตามจุดประสงค์ของโครงการ “ METRO Run ” ที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาด้วยการบริจาคสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนระดับชั้นประถม ภายในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงบริษัท เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

Metro-run-002
Metro-run-003
Metro-run-004
Metro-run-005
Metro-run-006
Metro-run-007

Relate Post

2019-06-28T09:44:47+07:00
Go to Top