บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC จัดกิจกรรมโครงการ  MSC University Networkมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย     คุณเสาวคนธ์ ศิรกิดากร รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร.คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณมีลาภ โสขุมา AVP Of Digital Transformation บรรยายความรู้เรื่อง “Enterprise IT in Disruption Era” บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมพัฒนาหลักสูตร สร้างโอกาสให้กับนักศึกษาในการฝึกงาน และร่วมสมัครงานกับองค์กร นอกจากนี้ยังได้ร่วมเป็็็นคณะกรรมการพิเศษรับฟัง “ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาบัณฑิต” โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณอริศรา จันทร์ศรีระมี โทร.02-089-4342 email : [email protected]