(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

12 มกราคม 2018

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561”

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561” โดยไปจัดซุ้มเพื่อมอบขนมและของขวัญต่างๆ  ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและกีฬาสี ณ โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตชุมชน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

 

ประมวลภาพบรรยากาศเมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560” ให้แก่ 2 โรงเรียนในเขตชุมชน

2019-06-28T11:24:47+07:00
Go to Top