คุณพงศ์พีระ ชวาลาธวัช, รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและเปิดงาน The SuperApp for Digital Business Process Revolution” seminar ณ Sora Room, โรงแรม Okura Prestige Bangkok ในวันที่ 26 กันยายน 2562

          การสัมมนานี้ คุณจินดา ประภาวุฒิกุล, ผู้จัดการทั่วไป ทีม SIG/SSS บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ได้ให้ความรู้ในการบูรณาการ the SuperApp อาทิเช่น Analytics, Robot Automation, CRM, Workflow, E-Tax, Mobile App and Smart Message เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน และยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ คุณชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ รองประธานกรรมการฝ่าย IT บริษัท ไดนาตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)  มาเล่าถึงประสบการณ์ และความสำเร็จของธุรกิจที่ได้ใช้ Analytics Systems มาพัฒนาระบบต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจชั้นนำเข้าร่วมงานในครั้งนี้

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณธีรภพ ลิ้มตระกูล โทร: 02-089-4564 มือถือ 095-449-9164 อีเมล์ : [email protected]  Website : https://www.metrosystems.co.th/  FB : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/