(662) 089 - 4000

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดโครงการ MSC Open House 2020 รับสมัครงานสายไอที สนับสนุนการเติบโตในยุคดิจิทัล

          คุณเสาวคนธ์ ศิรกิดากร รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล (ที่ 2 จากซ้าย) และทีมงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ MSC Open House 2020” รับสมัครงานสายไอที เพื่อร่วมสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในยุคดิจิทัล พร้อมรับโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาโอกาสความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และสวัสดิการเป็นเลิศ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่สนใจ ภายในงานเปิดรับสมัคร และสัมภาษณ์งานทันที เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณอริศรา จันทร์ศรีระมี โทร.02-089-4342 email : aritscha@metrosystems.co.th

2020-02-27T15:24:39+07:00 22 กุมภาพันธ์ 2020|