(662) 089 - 4000

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมกิจกรรม Science Career Path ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณศิริวรรณ คงธนศิลป์ Recruiting Manager และทีมงานได้รับเชิญจาก บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) จัดกิจกรรม “Science Career Path” ซึ่งเป็นกิจกรรมการรับสมัครงาน เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้งานที่ตรงกับความรู้ความสามารถจากองค์กรชั้นนำ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารบรรยายรวม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ ๆ ขององค์กร ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ในระดับปริญญาบัณฑิต และสร้างความร่วมมือกับทางภาควิชาฯ ในอนาคตมากยิ่งขึ้นกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณศิรินทร์รัตน์ ศรีมุกด์ โทร.02-089-4391 email : sirinsri@metrosystems.co.th

 

2019-12-09T15:27:43+07:00 23 พฤศจิกายน 2019|