(662) 089 - 4000

MSC จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับโครงการUniversity Networking 2023 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

MSC จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับโครงการUniversity Networking 2023 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด [...]

2023-08-24T11:25:07+07:0019 สิงหาคม 2023|

MSC มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนจากโครงการ Metro Care ให้แก่ 3 โรงเรียน

MSC มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนจากโครงการ Metro Care ให้แก่ 3 โรงเรียน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น [...]

2023-06-12T16:38:19+07:0027 พฤษภาคม 2023|

MSC เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

MSC เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [...]

2022-04-22T14:53:43+07:0020 เมษายน 2022|

MSC สนับสนุนโครงการ Acc Club Case CAMPetition ชุมนุมภาควิชาการบัญชีฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MSC สนับสนุนโครงการ Acc Club Case CAMPetition ชุมนุมภาควิชาการบัญชีฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น [...]

2022-03-24T09:58:30+07:0017 มีนาคม 2022|
Go to Top