MSC จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับโครงการUniversity Networking 2023 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในโครงการ “MSC University Network 2023” นำทีมโดย คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ Assistant Vice President of HR เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายเรื่อง Career Journey และโอกาสในการเติบโตบนเส้นทางสายไอทีในอนาคต และ อาจารย์นุชนารถ พงษ์พานิช อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสัมพันธ์ ศรีประภาคาร Vice President of MCC และ คุณภาสพงศ์ แพงสี Assistant Vice President of Support DSG ร่วมบรรยายประวัติความเป็นมา และการเติบโตของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ Digital Solution Group (DSG) พร้อมแชร์ความรู้ทางด้าน IT ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานกับบริษัทฯ ชั้นนำด้าน IT

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ Knowledge Sharing และพัฒนาทักษะด้าน Technology ที่ทันสมัย  รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษาให้กับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล (BI) จำนวน 160 คน ก่อนการฝึกงานจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณเกศวลี คุณาปกรณ์การ โทร.02-0894349 email: [email protected]