MSC University Network 2022 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในโครงการ “MSC University Network 2022” โดยคุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ Assistant Vice President of HR อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ ตำแหน่ง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม รักษาการหัวหน้าภาควิชาเกมและสื่้อเชิงโต้ตอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์รังสิต ร่วมกล่าวต้อนรับ และเปิดงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณมีลาภ โสขุมา Senior Assistant Vice President of Digital Transformation Service บรรยายความรู้เรื่อง “Cloud and Digital Infrastructure” และ คุณวิญญู ประวิตรภิญโญ  Assistant Vice President of Managed Service ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงาน ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา ให้กับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์รังสิต จำนวน 100 คน ก่อนการฝึกงานในเรื่องของ Knowledge Skill และ Technology

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณเกศวลี คุณาปกรณ์การ โทร.02-0894349 email: [email protected] Website: https://www.metrosystems.co.th/ Facebook: https://www.facebook.com/metrosystemscorp