บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC เข้าร่วมงาน TNI JOB FAIR 2020 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นำโดย คุณเสาวคนธ์ ศิรกิดากร รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมให้การต้อนรับ

          “TNI JOB FAIR 2020” เป็นกิจกรรมการรับสมัครงานที่ทางสถาบันฯ จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่า ได้ทำงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถในองค์กรชั้นนำ โดยบูธของ MSC ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้ามาสอบถามข้อมูลบริษัทฯ พร้อมตำแหน่งงานว่าง และร่วมสมัครงานกับองค์กรของเราอย่างคับคั่ง

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณศิริวรรณ คงธนศิลป์ โทร.02-089-4340 email : [email protected]