บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC จัดกิจกรรมโครงการ  MSC University Network ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คุณสุรเดช เลิศธรรมจักร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ดร.สรมย์พร เจริญพิทย์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกล่าวต้อนรับ อย่างอบอุ่น

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณมีลาภ โสขุมา AVP Of Digital Transformation บรรยายความรู้เรื่อง “Now & Next Journey” และคุณปรเมธ พรมแสง Cloud Systems Engineer บรรยายความรู้เรื่อง “Modern Apps Development with Containers” บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆ ขององค์กรให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต พร้อมสร้างความร่วมมือกับทางภาควิชาฯ ในอนาคตมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับความสนใจจากนักศึกษากว่า 180 คน จากสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณศิรินทร์รัตน์ ศรีมุกด์ โทร.02-089-4391 email : [email protected]