MSC เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยธนบุรี นำโดย อาจารย์นพดล สิทธิเลิศ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเรียนรู้พร้อมเปิดประสบการณ์แห่งโลกเทคโนโลยีไอทีไปกับ MSC ทั้งนี้รับเกียรติจาก ดร.ธัญญา วงษ์วานิช Head of Corporate Communication ให้การต้อนรับ คุณมีลาภ โสขุมา Assistant Vice President of Solutions Integration Group บรรยายความรู้เรื่อง “Digital Transformation” และการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในสายไอที คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ์ Assistant Vice President of HR กล่าวถึง Future skill for future work พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และการรับนักศึกษาฝึกงาน จากนั้นคณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายใน บริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานใหญ่

กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเพื่อเป็นวิทยาทานแก่สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ต้องการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ และศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยายด้านเทคโนโลยีไอทีที่ทันสมัย

สถาบันการศึกษาที่สนใจเยี่ยมชมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-089-4242 email: [email protected]