เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 คุณสำลี นุ่มศรี รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์จากคณะเทคโนโยลีสารสนเทศ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ณ. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดย อาจารย์ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย อาจารย์พจนีย์ จันทรศุภวงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่ 5 จากซ้าย) ได้เข้าส่งมอบความสุขปีใหม่รับปีหนูทอง เพื่อขอบคุณที่ทาง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ และสนับสนุนการรับนักศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ มาอย่างต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณศิริวรรณ คงธนศิลป์ โทร.02-089-4340 email : [email protected]