(662) 089 - 4000
Empower your analytics in the cloud with SAS® Viya®2024-05-21T17:28:34+07:00

เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ของคุณ

บนคลาวด์ด้วย SAS® Viya®

การวางรากฐานการวิเคราะห์ข้อมูลที่มั่นคงให้กับองค์กรเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต การนำเอา AI มาวิเคราะห์ใช้จึงถือเป็นความท้าทายทางธุรกิจ ความร่วมมือของเมโทรกับ SAS ผู้ให้บริการชั้นนำของโลกในการวิเคราะห์ขั้นสูง จึงได้นำเสนอ SAS® Viya® แพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์แบบครบวงจรที่เร็วที่สุด และเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกกระบวนการการวิเคราะห์ไว้ในระบบเดียว

ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล AI และการวิเคราะห์ที่รองรับการทำงานบนคลาวด์ SAS® Viya® จึงช่วยให้การบูรณาการทีมในองค์กรณ์และเทคโนโลยีเป็นไปได้อย่างราบรื่น เพื่อเปลี่ยนคำถามสำคัญให้เป็นการตัดสินใจที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ ด้วยความร่วมมือของเรา

การวิเคราะห์ที่เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในโลกของการวิเคราะห์, ประสิทธิภาพถูกจำกัดด้วยเงิน – แต่ไม่ทุกระบบการวิเคราะห์ถูกสร้างขึ้น
ในลักษณะเดียวกัน. SAS® Viya® เป็นกำลังที่รวมให้คุณได้รับประสิทธิภาพจากการวิเคราะห์ที่สำคัญ
รวมถึงการลดเวลาที่ใช้ในการทำงาน, การตัดสินใจที่ดีขึ้น, และการประหยัดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ

SAS® Viya® นำเสนอประสิทธิภาพที่ดีขึ้นพร้อมกับการลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเป็นเจ้าของในระบบคลาวด์. ในการวิเคราะห์ล่าสุด, SAS® Viya®
ประมวลผลได้เร็วกว่าแพลตฟอร์ม AI/ML ของคู่แข่งด้วยความเร็วในการประมวลผลที่เร็วขึ้นถึง 30 เท่าของคู่แข่งโดยเฉลี่ย,
ซึ่งแทนการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบนคลาวด์ลงถึง 86%.

ประสิทธิภาพทางการวิเคราะห์ของ SAS® Viya®
มีศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรดังนี้:

วิเคราะห์ได้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ที่ดีกว่าด้วยเวลาประมวลผลที่รวดเร็ว

ปลดล็อกประสิทธิภาพองค์กรณ์เพื่อ
ลดต้นทุนด้วยกระบวนการอัตโนมัติ

จัดเก็บข้อมูลด้วยความคล่องตัว
ของแพลตฟอร์มคลาวด์

วางใจกับข้อมูลเชิงลึกที่ได้ด้วยการจัดการข้อมูลที่ได้มาตรฐานมีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย (privacy & security) และความโน้มเอียงในการวิเคราะห์ (bias)

เข้าใจและปรับการวิเคราะห์โดยเฉพาะเจาะจงให้แต่ละลูกค้า (personalize) ด้วย AI เพื่อเพิ่มยอดขาย และความเชื่อมั่นในสินค้า และบริการ (royalty)

ขยายธุรกิจไม่ต้องเพิ่มขนาดแพลตฟอร์มด้วยความสามารถในการขยายขนาดของระบบคราวด์

พึ่งพาการทำนายที่แม่นยำเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูลเพื่อการเป็นผู้นำทางธุรกิจในอนาคต

4 ขั้นตอนสู่ SAS® Viya®

SAS® Viya® ทำให้ AI และวงจรชีวิตการวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติ ทั้งกระบวนการการพัฒนา
และการจัดการโมเดล การปรับใช้ และการดำเนินการ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย เพื่อให้ทุกคน
ตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลไปจนถึงผู้ใช้ทางธุรกิจ สามารถใช้งานได้และตระหนักถึงคุณค่าแทบจะในทันที

ด้วยสี่ขั้นตอนเหล่านี้ เราทำให้กระบวนการราบรื่น
และช่วยให้คุณได้รับคุณค่าอย่างรวดเร็ว

เรื่องราวของลูกค้า

ด้วยการสนับสนุนโดยพันธมิตร SAS ของเราและแพลตฟอร์ม SAS® Viya® เราสามารถช่วยตอบสนองความต้องการขององค์กรในแทบทุกอุตสาหกรรม
ตั้งแต่ปัญหาส่วนบุคคลไปจนถึงโซลูชันระดับองค์กร ผู้เชี่ยวชาญของเรามีความรู้เชิงลึกในอุตสาหกรรม เข้าใจความท้าทายเฉพาะของคุณ และสามารถเร่งเวลา
ในการให้ข้อมูลเชิงลึกได้ โดยไม่มีปัญหาหากข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป ด้วย SAS® Viya®

ตัวอย่างของบริษัทที่เราวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสาธิตวิธีการใช้ SAS® Viya®
โทร : 091-464-2419 | E-mail: [email protected]

Site Reference 1:

Krungsri Consumer | Fighting Bank Card Fraud with SAS Fraud Management

Story: https://www.sas.com/en_id/customers/krungsri-consumer.html

Site Reference 2:

Bangkok Bank uses advanced analytics from SAS to meet expanding anti-money laundering

Story: https://www.sas.com/en_id/customers/bangkok-bank.html

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

Go to Top