เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดโครงการ “METRO Way Role Model Award ประจำปี 2019”

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดงาน “METRO Way Role [...]