MSC เปิดบ้านต้อนรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

MSC เปิดบ้านต้อนรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาทุนเพชรราชภัฎ [...]