Total Rewards

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารค่าตอบแทนโดยรวมที่สะท้อนผลการปฎิบัติงาน แข่งขันได้และเสริมสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน พร้อมทั้งใส่ใจต่อความเป็นอยู่ การปฎิบัติงานในสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน จึงได้ร่วมสำรวจค่าตอบแทนกับธุรกิจในอุตสาหกรรมไอทีและองค์กรชั้นนำในประเทศไทย เพื่อกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และสิ่งตอบแทนอื่นๆ ในรูปแบบสวัสดิการ ให้ร่วมสมัย จูงใจเพื่อนร่วมงาน แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน อาทิ สวัสดิการการรักษาพยาบาล เงินโบนัสตามผลงาน การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของเพื่อนร่วมงานในหลากหลายเจนเนอเรชั่นอย่างใส่ใจ

บริษัทยังได้จัดพื้นที่ในสำนักงานใหญ่ให้มีศูนย์ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการพักผ่อนหย่อนใจ ที่มีอุปกรณ์การออกกำลังกาย ห้องซาวน่า สระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งยังมีกิจกรรมโยคะ และการเต้นแอโรบิคหลังเลิกงาน เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงานและตอบสนองวิถีชีวิตร่วมสมัยอีกด้วย

บริษัทสร้าง New Community ให้ทุก Generation มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์ไอเดียและโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน