(662) 089 - 4000

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2565

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ [...]

2022-09-13T10:36:55+07:006 กันยายน 2022|

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 2563 รับวิถี New Normal

          คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [...]

2020-10-01T16:12:58+07:001 ตุลาคม 2020|

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ซึ่งจัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

NEWS & EVENTS [...]

2019-06-28T09:57:28+07:006 กันยายน 2018|

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชม “MSC” เพื่อศึกษาแนวทางเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

NEWS & EVENTS [...]

2019-06-28T09:57:54+07:0021 สิงหาคม 2018|
Go to Top