เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2565

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดยทีมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมแสดงพลังในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ…กับการปราบโกง” ผ่านช่องทางออนไลน์ ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ตอกย้ำพร้อมสร้างความตระหนักในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social, Governance หรือ ESG) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  แสดงจุดยืนในฐานะเอกชนไทย ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ผ่านกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2565 ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตื่นตัว และไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณกีรนาถ เดชเดโช โทร: 02-089-4351 อีเมล์ : [email protected]