เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นำโดย คุณน้ำค้าง กรณีย์ ผู้อำนวยการ และคณะครู จากโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ เข้ามาอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ 2021 เพื่อขอบคุณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนด้านกิจกรรมทางการศึกษา  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนต่างๆ รวมถึงโครงการห้องเรียนอัจฉริยะที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำให้กับโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ โดยมี คุณสุเมตตา จิตต์ศิริผล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป/ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร/ เลขานุการบริษัท และคุณเสาวลักษณ์ พรรคสุพรรณ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานใหญ่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณกีรนาถ เดชเดโช โทร: 02-089-4351 อีเมล์ : [email protected] Website : https://www.metrosystems.co.th/