Metro Connect ร่วมมือ IBM Thailand จัดงาน LinuxONE Technical Deep Drive Bootcamp

บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดงาน LinuxONE Technical Deep Drive Boothcamp โดยจัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมและให้ข้อมูลกับบริษัทคู่ค้าในเชิงเทคนิคและได้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ IBM LinuxONE เพิ่มมากขึ้นโดยจัดงานในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ MSC สำนักงานใหญ่ โดย คุณวรัชญ์ รัตนธรรมมา (คนที่สองจากขวา), Assistant Vice President บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และมีผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด มาบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

          Mr. Manoj Srinivasan Pattabhiraman  (คนที่หนึ่งจากขวา), Senior Hybrid Cloud and IBM LinuxONE Specialist บรรยายในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

  •  “LinuxONE Rockhopper 4 Product Overview and Highlights” โดยนำเสนอภาพรวมและจุดเด่น ของ LinuxONE Rockhopper4 เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจในเทคโนโลยี LinuxONE
  • “Top LinuxONE Use Cases / Scenarios to Propose LinuxONE / Competitive & Objection Handling” โดยเน้นย้ำ IBM LinuxONE เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะกับลูกค้าอย่างไร และเอาไปใช้งานกับระบบงานไหนได้บ้าง มีข้อดีเหนือคู่แข่งอย่างไร แนะนำวิธีการแข่งขันและการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่พบการแข่งขันจากผู้ให้บริการอื่นๆ ที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน
  • “LinuxONE Overview Demonstration” โดยสาธิตการใช้งานจริงของ LinuxONE เพื่อให้ผู้อบรมได้เห็นภาพรวมการใช้งานเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถของระบบในรูปแบบต่างๆ รวมถึงฟีเจอร์และวิธีการทำงานที่มากขึ้น
  • “How to Do Sizing, Configuration, and Considerations” นำเสนอให้ผู้อบรมได้รับรู้และเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนที่ใช้ในการปรับขนาดระบบ (sizing) เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรหรือผู้ใช้ รวมถึงการกำหนดค่าระบบ (configuration) ให้เหมาะสมกับการทำงานและการใช้งานที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม เช่น ปริมาณข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ ระบบเครือข่ายที่ใช้งาน ความต้องการในเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น การทำ Sizing, Configuration, และการพิจารณาเหล่านี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการตัดสินใจและวางแผนเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีในองค์กรใความเหมาะสมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • “Hands-on: eConfig on LinuxONE / High-level Solution Design” ให้ผู้อบรมได้ลงมือปฏิบัติการใช้งาน LinuxONE และเข้าใจถึงวิธีการออกแบบโซลูชั่นที่เหมาะสม สามารถนำระบบปฏิบัติการไปใช้ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

         Mr. Alex Liao (คนที่สองจากซ้าย), Senior IT Economics Consultant IBM Competitive Project Office, IT Economics & Competitive Research บรรยายในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

  • “IT Economics & TCO Study for LinuxONE Proposal” โดยนำเสนอให้ผู้อบรมได้รับรู้และเข้าใจถึงเศรษฐศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ต้นทุนทั้งหมด (Total Cost of Ownership) เพื่อใช้ในการเสนอ LinuxONE ให้กับลูกค้าหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งการศึกษานี้จะช่วยให้ผู้ใช้ระบบเข้าใจถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการใช้งาน LinuxONE และวิเคราะห์ต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและดูแลระบบนี้ การศึกษานี้ช่วยให้สามารถแสดงถึงประโยชน์ทางการลงทุนจากการใช้งาน LinuxONE และช่วยในการวางแผนทางเลือกทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IBM LinuxONE อย่างเป็นทางการเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจาก IBM ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขยายตลาดสู่บริษัทคู่ค้า เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการช่วยเหลือและส่งต่อความรู้ความชำนาญให้แก่บริษัทคู่ค้า เพื่อพัฒนาและต่อยอดโซลูชันที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด โทร.02-0894880 อีเมล์: [email protected]