คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ให้สัมภาษณ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นต้นแบบธุรกิจเทคโนโลยีที่ประสบความสําเร็จจากการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยเปิดเผยว่า MSC ได้พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงพัฒนาศักยภาพพนักงานควบคู่กันไป ตรงตามปรัชญาที่ว่า “Customer Success is Our Business”

คุณกิตติ กล่าวว่า “ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่บริษัทคำนึงมาตลอดเวลา เรามีความฝันที่อยากจะให้เรามีผลประกอบการต่อเนื่องไปถึง 100 ปี สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ผมเองและทีมงานได้ปลูกฝังให้กับพนักงานมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ Environmental, Social, และ Governance (ESG)”

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณกีรนาถ เดชเดโช โทร: 02-089-4351 อีเมล์ : [email protected] Website : https://www.metrosystems.co.th/ FB : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/