(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

29 กันยายน 2560

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC เข้าร่วมงาน “สานพลังบริษัทจดทะเบียน เพื่อสังคมไทยยั่งยืน”

MSC_CSR_News-1

                           นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC นำทีมผู้บริหารและพนักงาน  เข้าร่วมงาน “สานพลังบริษัทจดทะเบียน เพื่อสังคมไทยยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, หอการค้าไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารไทย เพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ถึงบทบาทของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม การตอบแทนและช่วยเหลือสังคมในประเด็นต่างๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน และเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและสร้างสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

MSC_CSR_News-2
2019-06-28T11:27:38+07:00
Go to Top