(662) 089 - 4000

MSC รับรางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2563

          บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดย คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ (กลาง) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI)” หรือรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental  Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ร่วมแสดงความยินดี ภายในงาน SET Awards 2020″ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณกีรนาถ เดชเดโช โทร: 02-089-4351 อีเมล์ : keeradec@metrosystems.co.th Website : https://www.metrosystems.co.th/ FB : https://www.facebook.com/metrosystemscorp

2020-12-22T11:32:24+07:00 15 ธันวาคม 2020|