(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

26 เมษายน 2019

“MSC เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

Thumbnail-MSC-welcome-students

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจำนวน 40 คน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้การทำงานจากสภาพแวดล้อมจริง เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.ธัญญา วงษ์วานิช Head of Corporate Communication เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชมอย่างอบอุ่น คุณอภิศักดิ์ คงศร, Digital Infrastructure Officer ได้ให้เกียรติมาบรรยายความรู้เรื่อง “Journey to Digital Infrastructure” คณะนักศึกษาและอาจารย์ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-089-4242 email jariyyim@metrosystems.co.th  Website https://www.metrosystems.co.th/ FB:https://www.facebook.com/metrosystemscorp/

Relate Post

2019-06-28T09:37:07+07:00
Go to Top