เมโทรซิสเต็มส์คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2565 จากงานครบรอบ 32 ปี สำนักงานประกันสังคม

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น” ประจำปี 2565 โดยคุณสำลี นุ่มศรี รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนรับมอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น พร้อมร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 32 ปี ณ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) ถนนติวานนท์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาเป็นเวลากว่า 36 ปี ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม ตามนโยบายของภาครัฐ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาสวัสดิการแรงงานให้ยั่งยืน เพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคง คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมจัดให้มีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงานทุกคน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณนัทชนก ตรีธารทิพากร โทร.02-0894339 email: [email protected] Website: https://www.metrosystems.co.th/ FB: https://www.facebook.com/metrosystemscorp