(662) 089 - 4000

Telesale & Tele Assistant

Job Responsibilities

 • ขายสินค้าทางโทรศัพท์จาพวกComputer Supply (หมึกพิมพ์,เครื่องพริ้นเตอร์,คอมพิวเตอร์), Apple Solutions (โทรศัพท์มือถือiPhone, iPad), Digital Printing (งานสื่อสิ่งพิมพ์)ให้ได้ยอดขายและกำไรตามที่กำหนด
 • จัดทำเอกสาร (Price List) ให้ทีมขาย
 • รับผิดชอบช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องของงานขาย
 • จัดทำรายละเอียดสินค้าฮาร์ดแวร์คุณลักษณะของสินค้า
 • เปรียบเทียบราคา และ เจรจาต่อรองกับผู้ขายคุณสมบัติประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1-2 ปี

Qualification

 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปได้
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความกระตือรือร้นในการทางานมีใจรักการบริการ
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหา และ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีประสบการณ์ตลาดสินค้า Hardware จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ: recruitment@metrosystems.co.th

Other Position

2023-12-14T13:34:04+07:007 October 2022|
Go to Top